O portalu

Portal Naukowy GUS to odrębna witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego poświęcona czasopismom i monografiom naukowym, których wydawcą lub współwydawcą jest GUS.
Na Portalu prezentowane są podstawowe informacje o trzech czasopismach i dwóch seriach recenzowanych monografii naukowych. Wszystkie tytuły posiadają odrębne strony internetowe w pełni dostosowane do standardów i wymogów referencyjnych baz indeksacyjnych oraz Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE), dzięki czemu są rozpoznawalne i obecne również w obiegu międzynarodowym.

Czasopisma naukowe:

  • „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” (od 1956 r.) to miesięcznik, w którym publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim obejmujące studia metodologiczne nastawione na rozwiązania praktyczne, analizę i ocenę statystyczną zjawisk społeczno-ekonomicznych, studia interdyscyplinarne, a także takie zagadnienia jak edukacja statystyczna i dzieje statystyki.
  • „Przegląd Statystyczny” („Statistical Review”) to czasopismo założone w 1937 r., przybliżające nowe osiągnięcia badań empirycznych i analiz teoretycznych z obszaru statystyki i ekonometrii oraz dziedzin pokrewnych, prowadzonych w polskim i zagranicznym środowisku naukowym; od 2019 r. do publikacji w kwartalniku przyjmowane są tylko artykuły w wersji anglojęzycznej.
  • „Statistics in Transition new series” to anglojęzyczne czasopismo założone w 1993 r. i ukazujące się z częstotliwością kwartalną, którego celem jest doskonalenie metodologii badań statystycznych, prezentowanie nowatorskich metod analizy przemian społeczno-gospodarczych oraz podejmowanie aktualnych zagadnień w statystyce w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

Monografie naukowe:

W dwóch seriach recenzowanych monografii naukowych – polskojęzycznej „Biblioteka Wiadomości Statystycznych” i anglojęzycznej „Statistical Research Papers” – ukazują się oryginalne prace naukowe z zakresu statystyki i nauk pokrewnych, rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz raporty z badań i publikacje pokonferencyjne.