Kontakt

Paulina Kucharska-Singh
p.kucharska-singh@stat.gov.pl

Wydział Czasopism Naukowych
Departament Opracowań Statystycznych
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Dane kontaktowe i adresy korespondencyjne redakcji czasopism i monografii naukowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych tytułów.