Otwarty dostęp

Wszystkie prace naukowe publikowane w witrynach Portalu Naukowego GUS są rozpowszechniane na zasadach otwartego dostępu (open access), tj. bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń.
Począwszy od 2022 r. artykuły w czasopismach i monografie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0).
Z pozostałych publikacji zamieszczonych na stronach Portalu można korzystać w ramach otwartego dostępu zgodnie z ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Zapewnienie polskim i zagranicznym czytelnikom swobodnego dostępu do publikacji GUS ma na celu popularyzowanie wiedzy i rozwój nauki.