Konferencja naukowa Metodologia Badań Statystycznych

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują konferencję naukową Metodologia Badań Statystycznych (MET2023), która odbędzie się w dniach 3–5 lipca 2023 r. w Warszawie. Będzie to drugie z cyklu spotkań ekspertów polskiej i międzynarodowej statystyki publicznej z przedstawicielami środowiska naukowego, decydentami, praktykami zarządzania i biznesu oraz użytkownikami danych statystycznych. Celem konferencji jest poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną. Debaty będą koncentrować się na metodologicznych problemach procesów generowania i analizy danych w badaniach reprezentacyjnych i pełnych (spisach) oraz danych pochodzących ze źródeł administracyjnych i nowych źródeł, takich jak big data, a także usprawnieniach w zakresie komunikowania i udostępniania wyników badań.

Więcej informacji: https://met2023.stat.gov.pl/.