Aktualności

Warsztaty CIRET–KOF–OECD–INSEE

Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Contact International des Recherches Economiques Tendancielles, CIRET) wspólnie ze Szwajcarskim Instytutem Gospodarczym KOF (KOF Swiss Economic Institute), z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) oraz z Państwowym Instytutem Statystyki i Badań Ekonomicznych (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) organizuje warsztaty, których głównym przedmiotem będzie wykorzystanie badań tendencji gospodarczych w szacowaniu potencjalnego wzrostu i pozycji gospodarek w cyklu koniunkturalnym. Warsztaty odbędą się 13–14 listopada br. w gmachu OECD w Boulogne-Billancourt (Paryż).

7. Forum Statystyczne MFW

Wydział Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) organizuje 7. Forum Statystyczne poświęcone sposobom mierzenia gospodarki nieformalnej. Forum odbędzie się 14–15 listopada 2019 r. w siedzibie MFW w Waszyngtonie.

8. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Statystyki Rolnictwa

Międzynarodowe konferencje dotyczące statystyki rolnictwa (International Conference on Agricultural Statistics, ICAS) pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Banku Światowego (World Bank, WB), Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, USDA) oraz innych międzynarodowych instytucji odbywają się co trzy lata, począwszy od 1998 r. Organizatorami ósmej edycji (ICAS VIII), która odbędzie się 18–21 listopada tego roku w New Delhi, są: ICAR – Indyjski Instytut Statystyki Rolnictwa (Indian Agricultural Statistics Research Institute, ICAR–IASRI), Indyjskie Towarzystwo Statystyki Rolnictwa (Indian Society of Agriculture Statistics, ISAS) i Państwowa Akademia Nauk Rolniczych (National Academy of Agricultural Sciences, NAAS) we współpracy z Komitetem ds. Statystyki Rolnictwa Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (Committee on Agricultural Statistics of International Statistical Institute, ISI–CAS).

Archiwum

Specjalna konferencja naukowa IARIW–WB

Druga specjalna konferencja organizowana w tym roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Dochodem i Zamożnością (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) odbędzie się 7–8 listopada w Waszyngtonie. Współorganizatorem wydarzenia jest Bank Światowy (World Bank, WB).

Konferencja naukowa EFGS 2019

9–10 października 2019 r. w Manchesterze odbędzie się XII konferencja Europejskiego Forum Geografii i Statystyki (European Forum for Geography and Statistics, EFGS), organizowana przez brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics) i brytyjską agencję rządową Ordnance Survey przy wsparciu Eurostatu i EFGS.

Specjalna konferencja naukowa IARIW–HSE

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Dochodu i Zamożności (International Association for Research in Income and Wealth, IARIW) we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie (Higher School of Economics, HSE) organizuje specjalną konferencję „Doświadczenia i wyzwania dotyczące pomiaru dochodów i zamożności w krajach Europy Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw” („Experiences and Challenges in Measuring Income and Wealth in Eastern Europe and CIS Countries”). Wydarzenie odbędzie się 17–18 września w Moskwie.

Konferencja naukowa RSA CEE Conference

11-13 września w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference pt. „Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies” organizowana przez Regional Studies Association i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Światowy Kongres Statystyki 62nd ISI Congress

Wydarzenie, organizowane 18-23 sierpnia w Kuala Lumpur, zgromadzi około 2500 delegatów, w tym badaczy statystycznych, pracowników naukowych, praktyków, analityków i decydentów z całego świata, którzy podzielą się spostrzeżeniami na temat rozwoju nauk statystycznych i możliwości zastosowań statystyki.

Konferencja naukowa MET 2019

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają na konferencję MET2019 Metodologia Badań Statystycznych, której celem jest poszukiwanie nowatorskich podejść i metod badawczych w obliczu wyzwań stojących przed statystyką publiczną.