W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

Ukazał się nr 3/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”, a w nim dwie prace naukowe: jedna poświęcona wpływowi kursu walutowego na ceny konsumpcyjne w Europie Wschodniej, druga – zależności liczby samobójstw w krajach europejskich od czynników społeczno-ekonomicznych. Z tym wydaniu opublikowano także sprawozdanie z 32. Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, która odbyła się w dniach 19–20 września 2023 r. w Katowicach.

Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/3. Zachęcamy do lektury.