W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Otwierający nr. 6/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” artykuł Oleksandra Shubalyia i Andrzeja Miszczuka Evaluation of the financial support for the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals in the border regions of Poland and Ukraine dotyczy wielokryterialnej oceny poziomu wsparcia finansowego realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 w Polsce i Ukrainie. Przedmiotem drugiej pracy zamieszczonej w tym wydaniu pt. Nierównomierność ekwiwalentnych dochodów gospodarstw domowych w województwie łódzkim, autorstwa Aliny Jędrzejczak i Doroty Pekasiewicz, są zmiany w rozkładzie ekwiwalentnych dochodów gospodarstw domowych – w szczególności w poziomie nierówności, ubóstwa i bogactwa – w woj. łódzkim w latach 2016–2020. W trzecim artykule pt. Zrównoważenie rolnictwa w świetle wyników powszechnych spisów rolnych z lat 2010 i 2020 Józef S. Zegar dokonuje wstępnej oceny zmian w zrównoważeniu rolnictwa na podstawie danych pochodzących z ostatnich powszechnych spisów rolnych.

Ponadto w numerze zamieszczono informację o założeniach i przebiegu realizowanego w GUS projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Czytelnicy mogą się też zapoznać z omówieniem nowości wydawniczych GUS z zeszłego miesiąca.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/6. Zachęcamy do lektury.