W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Ukazał się nr 2/2024 „Statistics in Transition new series”, składający się z dwunastu artykułów. Wśród nich znalazła się praca Ibrahima Niftiyeva Dimensionality reduction analysis of the renewable energy sector in Azerbaijan: nonparametric analyses of large datasets, w której autor dokonuje analizy redukcji wymiarowości dla sektora energii odnawialnej w Azerbejdżanie.

Pozostałe artykuły z tego numeru „SiTns” można znaleźć na stronie: https://sit.stat.gov.pl/Issue/72. Zachęcamy do lektury.