W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 6/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano nie tylko artykuły prezentujące wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych, lecz także prace poświęcone „Fundamentalnym zasadom statystyki publicznej” (Fundamental Principles of Official Statistics – FPOS).

W artykule Degree of insurance markets integration based on the case of the EU-15 countries Marzanna Lament i Sławomir Bukowski przedstawiają wyniki badania rynków ubezpieczeniowych w 15 krajach UE przeprowadzonego z użyciem miar ustalonych w odniesieniu do składki przypisanej brutto i inwestycji firm ubezpieczeniowych. Autorzy wykorzystują dane za lata 1999–2021.

Praca The effectiveness of innovation development reforms in Uzbekistan Abdulaziza Abduvalieva odnosi się do procesów transformacji gospodarczej i społecznej w Uzbekistanie w latach 2013–2022. Autor analizuje zmiany dotyczące liczby przedsiębiorstw i organizacji wytwarzających innowacyjne towary i prace oraz świadczących usługi we własnym zakresie w przemyśle wytwórczym, a także liczby specjalistów w sektorze badawczo-rozwojowym.

The Fundamental Principles of Official Statistics as the basis for a social information environment in the globalised world to temat artykułu Józefa Oleńskiego, jednego z twórców FPOS. Autor opisuje genezę statystycznych standardów ONZ oraz ich znaczenie w procesie przekształcania krajowych i lokalnych systemów statystyki publicznej w globalny system informacyjny.

Eric Rancourt w opracowaniu The evolution of Statistics Canada’s stance on Fundamental Principles of Official Statistics: from peripheral to central dzieli się kanadyjskimi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem FPOS. Przybliża proces stopniowego wdrażania standardów ONZ oraz wskazuje zasady o priorytetowym znaczeniu dla optymalnej organizacji i harmonizacji systemu statystycznego kraju ze światowym systemem statystyki publicznej.

W wydaniu znalazło się również omówienie najnowszych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/6. Zapraszamy do lektury.